l.ιlιlι.lι ~~ ~~ ιl.ιlιl
/

l.ιlιlι.lι ~~ ~~ ιl.ιlιl

( - - - - - - - - - )
 
    . .Facebook
 | 
 

  " "

   
M!$ DNDNA


avatar: 08/09/2008
: 01/10/1985
: 3392
: 32
: 11039
: 5
:
:
:
:
:
     RoMaNcE MaGrOoO7

:: " "    07, 2011 4:04 am
:

Are you ready?..
Hi 5 Icq
..

30


:

are you ready ?

5od deh ...

Ana malish account 3la el facebook esma3 mn mekky
5allo balko mn elly by3ml facebookoh eno facebooky
7awel te7la2o tenafdlo fokk mnho aw fokky
mahma 2allak w 7elflak w ba3tlak sorto aw sorty

Ana malish account 3la el facebook esma3 mn mekky
5allo balko mn elly by3ml facebookoh eno facebooky
7awel te7la2o tenafdlo fokk mnho aw fokky
mahma 2allak w 7elflak w ba3tlak sorto aw sorty


Nazel mn el beet belil ageeb fol beed zabady w feino
el 3asha el rasmy fi misr tab3an kolna 3arfeno
qabelt wad mn el 7eta faqd w esmo Nino
ma3my maya w do5an w beyhzi ye5rb beet seneno
2ally yenfa3 ya mekky 3la el facebook a3mlk add
ana w a7med mo3taz w tark w Emad
w enta tenafdlna el tanfeda el sowda deh 5od yad
e3mlena Add .. e3mlena Add
mesh mohem mo3tz w tarek el mohem ana w emad

2oltelo enta bethzy wala bettkalm gad
ana mn zaman beny w been el facebook meet sad w sad
a5ry kan el Hi5 yemken w el Icq
hat2olly 3andk facebook.. ha2olk damm you


5adny mn edey lebeto yewareny asl el mawdo3
am fate7 el facebook la2eet 30 account masnow3
7ateen sorty w katbeen esmy w 3mleen nafsohm ana
w kol wa7d fehom bykalm alaf fil sana
hamoot w a3rf by2olo eih lel nas 3la lesany
de 7aga te5wf ter3b 7ot nafsk makany
lessa mafo2tish mn el sadma am Nino warany 7aga tany
fata7lly 3la el facebook fanpage feha 100 alf fan
katbeen kalam gameel 5ala 2alby merfraf far7an
shokran le kol elly katab en kan lady aw man
mal72tish afra7 ra7et el fara ba2eet 2a3d 3`dban
asl la7zt en elly 3aml el saf7a 3eel katyan
motaqmsny w beytkalm zai Daboor fi film morgan
kabar geehak rawa2 deehak e5bat de ya man
salatatk baba 3`anoqak w edrablak 5aboor kaman
rakzt 2areet kol elly katbo el wad la2to hebab
da5lat fi la7za katabt le kol el saf7a dah wad nasab
mas7 elly katabto besor3a w rad w 2all howa el kadab
fag2a el kol 2afish kashar kan na2s yermony qobkab
w ba3tly shetema 3mly block w tardny tard kelab
yeta3 el ne 3la el nateta 3la elly benateto 3lih
dawrt aktar la2eet safa7at be2smy 3la en net ketera
kol ma afta7 saf7a al2eha malyna fatawy keteera
a5bar 7sary 3la lesany aslo edany el ta2shera
w 3elqty bel nas deh zay 3elqt el dollarat bel leira
ma3rfish 3nhom 7aga wala 7ata betgma3na el geera
rabna yeshfehom dol nas 3yana mesh nas sherrea
kol sa3a betsree7 metfabrak lya w kolo 7amasa
eshy fan w eshy a5bar sha5sya w faty fi deen w seysa
wel a3`rab eny bala2y nas 3a2la kebeera w betsad2
w beta5od kol a5bary el makzoba mnhom w tesad2
w el fatya tefdl tekbar tenteshr ted5am tetrsta2
tetzaw2 tetrow2 tetra2a le esha3a w tetsad2
tany youm bala2eha a5bar fanya atshal
we2ft ma3 nafsy wa2fa tawela w la2eet el 7al
karart a3ml o3`nya eny malish account aw site
law 2abelt ai mekky 3la el net 2olo good night

Ana malish account 3la el facebook esma3 mn mekky
5allo balko mn elly by3ml facebookoh eno facebooky
7awel te7la2o tenafdlo fokk mnho aw fokky
mahma 2allak w 7elflak w ba3tlak sorto aw sorty


Ana malish account 3la el facebook esma3 mn mekky
5allo balko mn elly by3ml facebookoh eno facebooky
7awel te7la2o tenafdlo fokk mnho aw fokky
mahma 2allak w 7elflak w ba3tlak sorto aw sorty


    
 
" "
    
1 1

:
l.ιlιlι.lι ~~ ~~ ιl.ιlιl  ::   :: ܑ  :: ''' '''-